Xiaomi H.K. Limited

TRUSTe seal
Táto spoločnosť je v súčasnosti účastníkom programu TRUSTe Certifikácia podnikania v oblasti ochrany osobných údajov a spravovania údajov.

Táto pečať TRUSTe sa vzťahuje na postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa riadia oznámením o ochrane osobných údajov s vyobrazením pečate TRUSTe. Spoločnosť je zodpovedná za svoje vnútorné kontroly a efektívnosť svojich programov ochrany osobných údajov a so zásadami, zverejneniami, procesmi a postupmi popísanými v jej oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť TRUSTe sa spolieha na presnosť informácií a dôkazy poskytnuté spoločnosťou pri určovaní, či spoločnosť spĺňa normy TRUSTe, ktoré zodpovedajú vyobrazenej pečati.

Čo znamená TRUSTe pečať certifikovanej ochrany osobných údajov:

Spoločnosti, ktoré zobrazujú pečať TRUSTe o potvrdenej ochrane osobných údajov, preukázali, že ich pravidlá a postupy ochrany osobných údajov spĺňajú kritériá podnikovej ochrany osobných údajov TRUSTe a analýzu riadenia údajov.

TRUSTe sleduje priebežný súlad prostredníctvom každoročných recertifikácií a sťažností prijatých prostredníctvom mechanizmu spätnej väzby o ochrane osobných údajov.

Všetky spoločnosti, ktoré túto pečať zobrazujú, sú výhradne zodpovedné za svoje vlastné postupy ochrany osobných údajov a za okamžité informovanie spoločnosti TRUSTe o všetkých zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť ich status certifikácie.

TRUSTe je zodpovedná iba za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú, ako je výslovne uvedené v zásadách ochrany osobných údajov skupiny spoločností TrustArc a nezodpovedá za praktiky ochrany súkromia žiadnej inej spoločnosti.