Bullhorn, Inc.

Dit bedrijf neemt momenteel deel aan het privacycertificeringsprogramma van TRUSTe.
TRUSTe heeft de privacypraktijken van dit bedrijf getoetst aan de privacynormen van TRUSTe met behulp van verschillende technische en handmatige methodes en bedrijfseigen verklaringen.

Deze certificering is van toepassing op

  • Deze certificering is van toepassing op de privacypraktijken waarvoor de privacyverklaring geldt zoals die op deze site digitaal beschikbaar is. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de interne controle en doeltreffendheid van zijn privacybeleid, -kennisgevingen, -processen en -procedures. TRUSTe heeft vertrouwd op de nauwkeurigheid van de informatie die het bedrijf heeft verstrekt, evenals op andere bewijsstukken om te bepalen of het bedrijf aan de TRUSTe-certificeringsnormen voldoet
  • Certificeringsevaluatie van het beleid inzake online gegevensbeheer, kennisgevingen, processen en praktijken van het bedrijf, op basis van een steekproef van de digitale eigendommen van het bedrijf; dit kunnen websites, mobiele apps en dienstenplatforms zijn zoals beschreven in het kader van de TRUSTe-certificering en beschikbaar gesteld in de gecertificeerde privacyverklaring.

Sluiten Meer informatie

Privacypraktijken en normen

  • De weergave van het TRUSTe-zegel door dit bedrijf geeft het volgende aan:
  • Bericht beschrijft het privacybeleid van het bedrijf, inclusief de soorten informatie die het bedrijf verzamelt over of van u, hoe die informatie wordt gebruikt, welke typen externe partijen informatie van u kunnen verzamelen of met wie uw informatie wordt gedeeld, hoe u uw voorkeuren kenbaar kunt maken inzake de manier waarop uw informatie wordt gebruikt en gedeeld en hoe u om toegang tot of verwijdering van uw informatie kunt vragen.

  • Beperkt de informatie die wordt verzameld en beperkt het gebruik ervan tot wat in de privacykennisgeving staat vermeld.

  • Geeft u een proces om uw toestemming in te trekken. Uw toestemming wordt verkregen voorafgaand aan het gebruik van informatie die wordt verzameld op een andere manier dan in de privacykennisgeving wordt vermeld, en voordat de informatie wordt gedeeld met externe partijen die niet namens het bedrijf werken.

  • Verstrekt een manier om toegang te vragen tot uw informatie met het doel de informatie te controleren, onnauwkeurigheden te corrigeren of de informatie bij te werken. U kunt ook verzoeken uw informatie te verwijderen of deze niet meer te gebruiken.

  • Gebruikt processen om te voldoen aan het privacybeleid, de kennisgeving en de TRUSTe-certificeringsnormen, inclusief het nemen van redelijke maatregelen om de verzamelde informatie te beschermen, het verzekeren dat de informatie tijdig, relevant en accuraat is en het bewaren zoals nodig is om diensten te verlenen of te voldoen aan wettelijke eisen.

  • Gebruikt processen om uw bedenkingen en vragen te behandelen over de privacypraktijken van het bedrijf, inclusief het gebruik van TRUSTe als alternatief mechanisme voor het oplossen van geschillen. Voor bedrijven geldt steeds de verplichting te voldoen aan deze certificeringsnormen

Sluiten Meer informatie