Ugreen Group Limited

TRUSTe seal
Deze onderneming neemt momenteel deel aan het Certificering organisatiepraktijken aangaande privacy en gegevensbeheer programma van TRUSTe.

Dit TRUSTe-zegel is van toepassing op de privacypraktijken die worden uitgevoerd volgens de privacyverklaring die het TRUSTe-zegel weergeeft. Het bedrijf is verantwoordelijk voor zijn interne controles en de effectiviteit van zijn privacyprogramma's, het beleid, de bekendmakingen, de processen en procedures die worden beschreven in zijn privacyverklaring. TRUSTe heeft vertrouwd op de nauwkeurigheid van de informatie en het bewijs die door het bedrijf worden verstrekt bij het maken van de vaststelling dat het bedrijf voldoet aan de TRUSTe-normen die overeenkomen met het zegel dat wordt weergegeven.

Wat betekent het Zegel TRUSTe gecertificeerde privacy:

Ondernemingen die het Certified Privacy-zegel weergeven, hebben aangetoond dat hun privacybeleid en -praktijken voldoen aan de TRUSTe Enterprise Privacy & Data Governance Practices Assessment Criteria (beoordelingscriteria privacy- en databeschermingsbeleid voor ondernemingen).

TRUSTe controleert continu de conformiteit door middel van jaarlijkse hercertificeringen en klachten ontvangen via het Privacy Feedback-mechanisme.

Alle ondernemingen die dit zegel weergeven, zijn uitsluitend zelf aansprakelijk voor hun eigen privacybeleid en het terstond informeren van TRUSTe over eventuele veranderingen die van invloed kunnen zijn op hun certificeringsstatus.

TRUSTe is alleen verantwoordelijk voor het privacybeleid dat op TRUSTe zelf van toepassing is, zoals expliciet beschreven in het privacybeleid voor de TrustArc-groep van ondernemingen en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige andere onderneming.