TRACOM Group

TRUSTe seal
Această companie este în prezent un participant la Programul Verificarea scutului de confidențialitate al TRUSTe.

Prezenta siglă TRUSTe se aplică politicilor de confidențialitate reglementate de declarația de confidențialitate care poartă sigla TRUSTe. Compania este responsabilă pentru controalele interne și eficiența programelor de confidențialitate, precum și pentru politicile, informațiile de furnizat, procesele și procedurile descrise în declarația sa de confidențialitate. TRUSTe s-a bazat pe acuratețea informațiilor și a dovezilor furnizate de companie atunci când a stabilit că aceasta respectă standardele TRUSTe care corespund siglei aplicate.

Ce înseamnă Siglă de confidențialitate verificată TRUSTe:

Companiile care afișează sigiliul TRUSTe privind Confidențialitatea verificată au demonstrat că programele, politicile și practicile lor de confidențialitate îndeplinesc cerințele Scutului de confidențialitate UE-SUA și/sau ale Scutului de confidențialitate Elveția-SUA. Aceste companii și-au autocertificat participarea la Scutul de confidențialitate cu Departamentul de comerț al SUA pe https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe verifică conformitatea Scutului de confidențialitate în concordanță cu cerințele Principiului suplimentar al Scutului de confidențialitate privind Verificarea.

TRUSTe monitorizează conformitatea permanentă prin recertificările anuale și reclamațiile primite prin intermediul mecanismului de Feedback privind confidențialitatea.

Toate companiile care afișează această siglă sunt exclusiv responsabile pentru propriile practici de confidențialitate și pentru înștiințarea cu promptitudine a TRUSTe în legătură cu orice modificări care le-ar putea afecta starea de verificare.

TRUSTe este responsabilă numai pentru practicile de confidențialitate care i se aplică, după cum sunt descrise în mod expres în Politica de confidențialitate pentru grupul de companii TrustArc, și nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate ale oricărei alte companii.