Mastercard International, Inc.

TRUSTe seal
Niniejsza firma jest obecnie uczestnikiem programu TRUSTe Certyfikacja podmiotów przetwarzających dane APEC w zakresie uznawania prywatności.

Ta pieczęć TRUSTe odnosi się do praktyk związanych z ochroną prywatności regulowanych w informacji o ochronie prywatności zawierającej pieczęć TRUSTe. Firma jest odpowiedzialna za kontrolę wewnętrzną i skuteczność swoich programów ochrony prywatności oraz prowadzoną politykę, ujawnienia, procesy i procedury opisane w informacji o polityce prywatności. Przy ustalaniu, czy firma spełnia standardy TRUSTe odpowiadające wyświetlanej pieczęci, TRUSTe zawierzyła dokładności informacji i dowodów dostarczonych przez firmę.

Co oznacza certyfikaty przyznawane w krajach APEC:

Firmy posiadające certyfikaty przyznawane w krajach APEC wykazały, że ich działalność jako administratorów danych osobowych spełnia wymogi programu certyfikacji administratorów danych w krajach APEC w zakresie uznawania prywatności.

TRUSTe monitoruje na bieżąco zgodność poprzez coroczne recertyfikacje oraz zażalenia otrzymywane za pośrednictwem mechanizmu „Privacy Feedback”.

Wszystkie firmy, które korzystają z tej pieczęci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje praktyki w zakresie prywatności i terminowe powiadamianie TRUSTe o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na stan ich certyfikacji.

TRUSTe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za praktyki w zakresie ochrony prywatności, które zostały wyraźnie opisane w polityce ochrony prywatności grupy firm TrustArc i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności żadnej innej firmy.