Cisco Systems

TRUSTe seal
Šis uzņēmums piedalās TRUSTe Privātuma vairoga atbilstības apliecinājums programmā.

Šis TRUSTe zīmogs attiecas uz privātuma praksi, ko regulē privātuma paziņojums, kuram pievienots TRUSTe zīmogs. Uzņēmums ir atbildīgs par savu iekšējo kontroli un tā privātuma programmu efektivitāti, kā arī par tā privātuma paziņojumā aprakstīto politiku, paziņojumiem, procesiem un procedūrām. TRUSTe paļaujas uz uzņēmuma sniegtās informācijas un liecību precizitāti, pieņemot lēmumu par uzņēmuma atbilstību TRUSTe standartiem saskaņā ar zīmogā norādīto.

Ko TRUSTe Privātuma verificētais zīmogs nozīmē:

Uzņēmumi, kuriem piešķirts TRUSTe Privātuma apliecinājuma (TRUSTe Privacy Verified) zīmogs, ir pierādījuši, ka to privātuma programmas, politika un prakse atbilst ES un ASV privātuma vairoga un/vai Šveices un ASV privātuma vairoga prasībām. Uzņēmumus, kuri ASV Tirdzniecības ministrijai ir snieguši apņemšanos ievērot privātuma vairoga programmu prasības, var apskatīt lapā https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe apliecina atbilstību privātuma vairoga programmai saskaņā ar privātuma vairoga papildu principu par verifikāciju.

Turpmāko atbilstību standartiem TRUSTe uzrauga, katru gadu veicot atkārtotu sertifikāciju ar saņemto sūdzību palīdzību.

Visi uzņēmumi, kas uzrāda šo zīmogu, ir pilnībā atbildīgi par savu Privātuma praksi un nekavējoties paziņo TRUSTe par visām izmaiņām, kas varētu ietekmēt to verifikācijas statusu.

Uz TRUSTe attiecas tikai uzņēmumam atbilstīgās privātuma vadlīnijas, kuras ir aprakstītas TrustArc uzņēmumu grupas privātuma politikā, un TRUSTe neatbild ne par viena cita uzņēmuma privātuma praksi.