MasterCard

TRUSTe seal
To podjetje je trenutno udeleženo v programu TRUSTe Certifikat APEC o priznavanju zasebnosti za obdelovalce (PRP).

Ta pečat TRUSTe velja za prakse varovanja zasebnosti, ki jih ureja pravilnik o zasebnosti, potrjen s pečatom TRUSTe. Podjetje je odgovorno za svoj interni nadzor in učinkovitost svojih programov za varovanje zasebnosti ter za politike, razkritja, procese in postopke, ki so opisani v njegovem pravilniku o varovanju zasebnosti. Pri odločanju ali podjetje izpolnjuje standarde TRUSTe, ki ustrezajo prikazu pečata, se je družba TRUSTe sklicevala na točnost podatkov in dokazila, ki jih je dostavilo podjetje.

Kaj oznako Obdelovalec za APEC pomeni:

Podjetja, ki uporabljajo oznako Obdelovalec za APEC, so dokazala, da njihove dejavnosti v vlogi obdelovalca zasebnih informacij izpolnjujejo zahteve programa za APEC o priznavanju zasebnosti za obdelovalce.

Na podlagi obnovitve vsakoletnega certificiranja in pritožb, ki jih prejme prek mehanizma za pošiljanje povratnih informacij o zasebnosti, družba TRUSTe zagotavlja stalno izpolnjevanje zahtev.

Vsa podjetja, ki nosijo pečat, so izključno sama odgovorna za lastne prakse varovanja zasebnosti in pravočasno obveščanje družbe TRUSTe o kakršnih koli spremembah, ki bi lahko vplivale na njihov status certifikata.

Družba TRUSTe je odgovorna izključno za prakse varovanja zasebnosti, ki se nanašajo nanjo, kot je izrecno opisano v pravilniku o zasebnosti za skupino podjetji TrustArc in ni odgovorna za prakse varovanja zasebnosti katerega koli drugega podjetja.