Cisco Systems

TRUSTe seal
Ova tvrtka trenutačno sudjeluje u programu TRUSTe's Verifikacija zaštite privatnosti.

Ovaj žig tvrtke TRUSTe odnosi se na praktičnu primjenu zaštite privatnosti, na koju se odnosi obavijest o privatnosti s prikazom žiga tvrtke TRUSTe. Dotična kompanija odgovorna je za svoje unutarnje kontrole i učinkovitost svojih programa i politike zaštite privatnosti, transparentnosti, procesa i postupaka opisanih u obavijesti o privatnosti. Prilikom donošenja odluke da dotična kompanija ispunjava TRUSTe standarde koji su sukladni prikazanom žigu, tvrtka TRUSTe pouzdala se u točnost informacija i dokaza koje je predočila ta kompanija.

Što Pečat TRUSTe Dokazana zaštita privatnosti znači:

Tvrtke koje prikazuju pečat TRUSTe o verificiranoj zaštiti privatnosti pokazuju da njihovi programi, pravila i praksa privatnosti udovoljavaju zahtjevima EU-U.S. Privacy Shield i / ili Swiss-U.S. Privacy Shield. Te tvrtke su samostalno certificirale zaštitu privatnosti Ministarstva trgovine SAD-a na adresi https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe provjerava usklađenost zaštite privatnosti sukladno sa zahtjevima dodatnog načina zaštite verzije zaštite privatnosti.

TRUSTe prati kontinuiranu usklađenost putem godišnjih recertificiranja i pritužbi primljenih putem mehanizma Povratnih informacija o privatnosti.

Sve tvrtke koje prikazuju ovaj pečat snose isključivu odgovornost za vlastitu praksu zaštite privatnosti i za ažurno obavještavanje TRUSTe-a o svim promjenama koje bi mogle utjecati na njihov potvrđeni status.

TRUSTe je odgovoran samo za pravila o privatnosti koja se primjenjuju na njega kako je izričito opisano u pravilima o privatnosti za TrustArc grupu tvrtki i nije odgovoran za praksu privatnosti bilo koje druge tvrtke.