Cisco Systems

TRUSTe seal
Šiuo metu ši bendrovė dalyvauja TRUSTe programoje „Privatumo skydo“ patvirtinimas.

„TRUSTe“ privatumo apsaugos ženklas taikomas privatumo taisyklių praktinei veiklai, kurią reglamentuoja privatumo pranešimas, turintis šios įmonės privatumo apsaugos ženklą. Bendrovė yra atsakinga už savo privatumo programų, politikos, duomenų atskleidimo, procesų ir privatumo pranešime išdėstytų procedūrų vidaus kontrolę ir veiksmingumą. „TRUSTe“ rėmėsi gautos iš bendrovės informacijos ir įrodymų tikslumu, nustatydama, kad bendrovė atitinka „TRUSTe“ standartus, kurių atitikmuo yra privatumo apsaugos ženklas.

Ką reiškia „TRUSTe Patvirtintas Privatumas“ antspaudas:

TRUSTe privatumo sertifikavimo antspaudą turinčios įmonės parodo, kad jų privatumo programos, politika ir praktika atitinka ES ir JAV „Privatumo skydo“ ir Šveicarijos ir JAV „Privatumo skydo“ reikalavimus. Šios įmonės savarankiškai patvirtino savo dalyvavimą „Privatumo skydo“ programoje kartu su JAV prekybos departamentu - https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe tikrina „Privatumo skydo“ nuoseklią atitiktį „Privatumo skydo“ papildomiems tikrinimo principų reikalavimams.

TRUSTe stebi nuolatinę atitiktį, pakartotinai išduodama kasmetinius patvirtinimus ir atsižvelgdama į skundus, gautus per Privatumo atsiliepimų mechanizmą.

Visos įmonės, kurios demonstruoja šį antspaudą, yra visiškai atsakingos už savo privatumo politiką ir nedelsdamos praneša TRUSTe apie bet kokius pakeitimus, galinčius turėti įtakos jų patvirtinimo būsenai.

TRUSTe atsako tik už privatumo politiką, kuri aiškiai nurodyta „TrustArc“ įmonių grupės privatumo politikoje, ir nėra atsakinga už jokios kitos bendrovės privatumo praktiką.