Mastercard International, Inc.

TRUSTe seal
Tato společnost se aktuálně účastní programu organizace TRUSTe Osvědčení společenství APEC Uznávání zpracovatelů v ochraně osobních údajů (Privacy Recognition for Processors, PRP).

Pečeť TRUSTe se vztahuje na postupy ochrany osobních údajů, které se řídí sdělením k ochraně osobních údajů označeným pečetí TRUSTe. Společnost nese zodpovědnost za vlastní interní kontrolní mechanismy, za účinnost svých programů ochrany osobních údajů, za směrnice, zveřejňování, procesy a postupy popsané v příslušném sdělení k ochraně osobních údajů. TRUSTe se při rozhodování o tom, zda daná společnost splňuje standardy TRUSTe odpovídající zobrazené pečeti, spoléhá na přesnost informací a důkazů poskytnutých společností.

Co znamená pečeť APEC Processor (Zpracovatel APEC)?

Společnosti, které získaly pečeť APEC Processor (Zpracovatel APEC) prokázaly, že jejich činnost jakožto zpracovatele osobních údajů splňuje požadavky programu ochrany osobních údajů pro zpracovatele APEC Privacy Recognition for Processors.

Organizace TRUSTe průběžně sleduje dodržování předpisů formou každoroční opakované recertifikace a shromažďuje stížnosti prostřednictvím technologie zpětné vazby Privacy Feedback.

Každá společnost, která se touto pečetí vykazuje, sama odpovídá za své postupy v oblasti ochrany osobních údajů a je povinna organizaci TRUSTe neprodleně upozornit na případné změny, které mohou mít vliv na udělené osvědčení.

Organizace TRUSTe odpovídá pouze za postupy ochrany osobních údajů, které se jí týkají, jak výslovně uvádějí zásady ochrany osobních údajů skupiny společností TrustArc, přičemž neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů žádné jiné společnosti.