Monster Worldwide, Inc.

Denne virksomhed deltager i øjeblikket i TRUSTe’s certificeringsprogram vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.
TRUSTe har verificeret virksomhedens praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger imod TRUSTe's standard vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger ved hjælp af en kombination af manuelle metoder og virksomhedens egenkontrol.

Denne certificering gælder for

  • Denne certificering gælder for vores privatlivspraksis, som er underlagt den privatlivserklæring, der er tilgængelig fra denne digitale ejendom. Virksomheden er ansvarlig for den interne kontrol og effektivitet af sine privatlivspolitikker, erklæringer, processer og procedurer. TRUSTe har stolet på rigtigheden af de oplysninger, som er afgivet af virksomheden sammen med andre beviser som underbygning for, at virksomheden opfylder TRUSTe's certificeringsstandarder
  • Certificeringsvurdering af virksomhedens online datastyringspolitikker, erklæringer, processer og praksis, der er baseret på en stikprøve af virksomhedens digitale ejendomme, kan omfatte hjemmesider, mobil-apps og serviceplatforme, som beskrevet i TRUSTe-certificeringsomfanget, der findes i den certificerede privatlivserklæring.

Luk Læs mere

Privatlivspraksis og -standarder

  • Ved at vise TRUSTe-mærket demonstrerer denne virksomhed følgende.
  • Virksomhedens privatlivspolitik, herunder de typer af oplysninger, som den indsamler om eller fra dig, hvordan disse oplysninger bruges, hvilke typer tredjeparter, der kan indsamle oplysninger fra dig, eller hvem dine oplysninger deles med, hvordan du vælger præferencer for, hvordan dine oplysninger bruges og deles, og hvordan du kan anmode om adgang til eller sletning af dine oplysninger.

  • Begrænser de indsamlede oplysninger og begrænser brugen udelukkende til det, der er anført i privatlivserklæringen.

  • Giver dig mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke indhentes af virksomheden, inden den bruger de oplysninger, den indsamler på en måde, der ikke er specificeret i privatlivserklæringen, og inden deling med tredjemand, som ikke arbejder på virksomhedens vegne.

  • Giver mulighed for at anmode om adgang til dine oplysninger med henblik på at gennemgå, korrigere unøjagtigheder i eller opdatere disse. Du kan også anmode om, at dine oplysninger bliver slettet eller ikke længere bruges.

  • Implementerer processer til overholdelse af privatlivspolitikker, erklæringer samt TRUSTe's certificeringsstandarder, herunder indføring af rimelige foranstaltninger til at beskytte de oplysninger, der indsamles, sikring af at oplysningerne er tidssvarende, relevante og præcise, samt opbevaring af dem efter behov med henblik på at levere tjenesteydelser eller opfylde lovkrav.

  • Implementerer processer til at imødekomme dine bekymringer og spørgsmål om virksomhedens privatlivspraksis, herunder anvendelse af TRUSTe som alternativ tvistbilæggelsesmekanisme. Virksomheder har en løbende forpligtelse til at overholde disse certificeringsstandarder.

Luk Læs mere