Inscape Publishing, LLC

În prezent, această companie participă la programul de certificare privind confidențialitatea TRUSTe.
TRUSTe a verificat practicile acestei companii privind confidențialitatea prin standardele TRUSTe de confidențialitate, combinând o serie de metodologii manuale și tehnice și autocertificări ale companiei.

Această certificare se aplică

  • Această certificare se aplică practicilor de confidenţialitate guvernate de declaraţia de confidenţialitate accesibilă de la această proprietate digitală. Societatea este responsabilă pentru controalele interne şi eficienţa politicilor, declaraţiilor, proceselor şi procedurilor sale de confidenţialitate. TRUSTe s-a bazat pe acurateţea informaţiilor furnizate de către societate, precum şi pe alte dovezi pentru a stabili că standardele de certificare TRUSTe sunt îndeplinite de companie
  • Evaluarea certificării politicilor societăţii de gestionare a datelor online, declaraţiilor, proceselor şi practicilor, bazată pe un eşantion al proprietăţilor digitale ale societăţii, care pot include site-uri web, aplicaţii mobile şi platforme de servicii, aşa cum s-a descris în domeniul de certificare TRUSTe disponibil în declaraţia de confidenţialitate certificată.

Închidere Mai multe informaţii

Standarde şi practici de confidenţialitate

  • Prin afişarea sigiliului TRUSTe, această companie demonstrează următoarele.
  • Notificarea descrie politicile de confidenţialitate ale societăţii, inclusiv tipurile de informaţii pe care le colectează despre sau de la dumneavoastră, modul în care sunt utilizate respectivele informaţii, ce tipuri de terţe părţi pot colecta informaţii de la dumneavoastră sau cu cine sunt partajate informaţiile dumneavoastră, modul de exercitare a preferinţelor cu privire la modul în care informaţiile dumneavoastră sunt utilizate şi partajate, precum şi modul în care puteţi solicita accesarea sau ştergerea informaţiilor dvs.

  • Limitează informaţiile colectate şi limitează utilizarea la ceea ce este specificat în declaraţia de confidenţialitate.

  • Vă oferă o metodă de a retrage acel consimţământ. Consimţământul dumneavoastră este obţinut înainte de a utiliza informaţiile pe care le colectează, într-un mod nespecificat în declaraţia de confidenţialitate, şi înainte de partajarea către terţe părţi care nu lucrează în numele societăţii.

  • Oferă un mod de a solicita accesul la informaţiile dumneavoastră în scopul de a le analiza, de a corecta inadvertenţele sau de a le actualiza. Puteţi, de asemenea, solicita ca informaţiile dumneavoastră să fie şterse sau să nu mai fie utilizate.

  • Procese aplicate pentru a respecta politicile de confidenţialitate, declaraţiile şi standardele de certificare TRUSTe, inclusiv luarea de măsuri rezonabile pentru protejarea informaţiilor colectate, asigurarea oportunităţii, relevanţei şi acurateţei informaţiilor, precum şi reţinerea acestora după caz pentru a oferi servicii sau a îndeplini cerinţe legale

  • Procese aplicate pentru a trata preocupările şi întrebările dumneavoastră cu privire la practicile de confidenţialitate ale societăţii, inclusiv utilizarea TRUSTe ca mecanism alternativ de soluţionare a disputelor. Societăţile au un angajament continuu de a respecta aceste standarde de certificare

Închidere Mai multe informaţii