DoubleVerify Inc.

TRUSTe seal
See ettevõte osaleb praegu TRUSTe Andmetöötlejatele mõeldud APEC-i eraelu puutumatuse tunnistamise (Privacy Recognition for Processors, PRP) sertifitseerimine programmis.

Käesolev TRUSTe pitser kehtib privaatsustavadele, mida reguleerib TRUSTe pitseriga tähistatud privaatsusavaldus. Ettevõte vastutab oma sisekontrollide ja privaatsusprogrammide tõhususe ning käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eeskirjade, avalikustamiste, protsesside ja protseduuride eest. TRUSTe on tuginenud ettevõtte antud teabe ja tõendite täpsusele, hinnates, kas ettevõte vastab TRUSTe standarditele, mida esitletav pitser esindab.

Mida tähendab APECi töötleja pitserit:

Ettevõtted, kes kuvavad APECi töötleja pitserit, on näidanud, et nende isikuandmete töötlemise tegevused vastavad töötlejate programminõuetega seotud APECi privaatsustunnustusele.

TRUSTe jälgib pidevat vastavust iga-aastase taaskinnitamise ja eraelu puutumatuse tagasiside mehhanismi kaudu saadud kaebuste abil.

Kõik ettevõtted, kes kuvavad selle pitsati, kannavad ainuvastutust oma eraelu puutumatuse tavade ja TRUSTe kohese teavitamise eest mis tahes muudatustest, mis võivad mõjutada nende sertifitseerimise olekut.

TRUSTe vastutab ainult temale kohalduvate eraelu puutumatuse tavade eest, nagu on selgesõnaliselt kirjeldatud kontserni TrustArc eraelu puutumatuse poliitikas, ning ei vastuta mis tahes teise ettevõtte eraelu puutumatuse tavade eest.