Inscape Publishing, LLC

Šis uzņēmums pašlaik piedalās TRUSTe konfidencialitātes sertifikācijas programmā.
Uzņēmums TRUSTe ir pārbaudījis šī uzņēmuma konfidencialitātes prakses atbilstību TRUSTe konfidencialitātes standartiem, izmantojot tehnoloģisko un manuālo metožu kombināciju un uzņēmuma pašatestācijas rezultātus.

Uz ko attiecas šī sertifikācija

  • Šī sertifikācija attiecas uz konfidencialitātes praksi, ko nosaka no šī digitālā īpašuma pieejamais konfidencialitātes paziņojums. Uzņēmums ir atbildīgs par iekšējo kontroli un savu konfidencialitātes politiku, paziņojumu, procesu un procedūru efektivitāti. Nosakot, vai uzņēmums atbilst TRUSTe sertifikācijas standartiem, TRUSTe pamatojas uz uzņēmuma sniegtās informācijas pareizību un citiem pierādījumiem.
  • Sertifikācijas novērtējums par uzņēmuma tiešsaistes datu pārvaldības politiku, paziņojumiem, procesiem un praksi, pamatojoties uz paraugu no uzņēmuma digitālajiem īpašumiem, kas var iekļaut tīmekļa vietnes, mobilās lietojumprogrammas un pakalpojumu platformas atbilstoši TRUSTe sertifikācijas jomas aprakstam, kas ir pieejams sertificētajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Aizvērt Uzzināt vairāk

Konfidencialitātes prakse un standarti

  • Parādot TRUSTe zīmogu, šis uzņēmums parāda turpmāk minēto.
  • Paziņojumā ir ieskicētas uzņēmuma konfidencialitātes politikas, tostarp par jums vai no jums ievāktās informācijas veidi, tās lietošanas veidi, kādu veidu informāciju trešās puses var ievākt no jums un ar ko jūs šo informāciju kopīgojat, kā noteikt preferences jūsu informācijas izmantošanas un kopīgošanas veidam un kā jūs varat pieprasīt piekļuvi savai informācijai vai tās dzēšanu.

  • Ierobežo ievākto informāciju un ierobežo lietošanu līdz konfidencialitātes paziņojumā norādītajai.

  • Nodrošina procesu, ar kura palīdzību var atteikt savu piekrišanu. Jūsu piekrišana tiek prasīta pirms tādas informācijas izmantošanas, kas ievākta šajā konfidencialitātes paziņojumā nenorādītā veidā, un pirms tās kopīgošanas ar trešajām pusēm, kuras nestrādā uzņēmuma labā.

  • Nodrošina veidu, kā pieprasīt piekļuvi jūsu informācijai ar nolūku to pārskatīt, izlabot neprecizitātes vai atjaunināt. Varat arī pieprasīt informācijas dzēšanu vai tās turpmāku neizmantošanu.

  • Procesi, kas izstrādāti, lai ievērotu konfidencialitātes politikas, paziņojumus un TRUSTe sertifikācijas standartus, iekļaujot pamatotus pasākumus ievāktās informācijas aizsargāšanai, informācijas savlaicīguma, saistības un precizitātes nodrošināšanai, kā arī tās saglabāšanai pakalpojumu sniegšanas vai likuma prasību ievērošanas nepieciešamības gadījumiem.

  • Procesi, kas izstrādāti, lai pievērstos jūsu raizēm un jautājumiem par uzņēmuma konfidencialitātes praksi, iekļaujot TRUSTe kā alternatīva domstarpību izšķiršanas mehānisma izmantošanu. Uzņēmumiem ir pastāvīgi jāievēro šie sertifikācijas standarti.

Aizvērt Uzzināt vairāk