Xiaomi H.K. Limited

TRUSTe seal
To podjetje je trenutno udeleženo v programu TRUSTe Certifikacija praks zasebnosti in upravljanja s podatki podjetja.

Ta pečat TRUSTe velja za prakse varovanja zasebnosti, ki jih ureja pravilnik o zasebnosti, potrjen s pečatom TRUSTe. Podjetje je odgovorno za svoj interni nadzor in učinkovitost svojih programov za varovanje zasebnosti ter za politike, razkritja, procese in postopke, ki so opisani v njegovem pravilniku o varovanju zasebnosti. Pri odločanju ali podjetje izpolnjuje standarde TRUSTe, ki ustrezajo prikazu pečata, se je družba TRUSTe sklicevala na točnost podatkov in dokazila, ki jih je dostavilo podjetje.

Kaj TRUSTe Pečat certificirane zasebnosti pomeni:

Podjetja, ki imajo pečat o certificirani zasebnosti TRUSTe, so dokazala, da njihove poslovne politike in prakse glede varovanja zasebnosti izpolnjujejo kriterije ocenjevanja praks glede upravljanja zasebnosti in podatkov podjetja TRUSTe.

Na podlagi obnovitve vsakoletnega certificiranja in pritožb, ki jih prejme prek mehanizma za pošiljanje povratnih informacij o zasebnosti, družba TRUSTe zagotavlja stalno izpolnjevanje zahtev.

Vsa podjetja, ki nosijo pečat, so izključno sama odgovorna za lastne prakse varovanja zasebnosti in pravočasno obveščanje družbe TRUSTe o kakršnih koli spremembah, ki bi lahko vplivale na njihov status certifikata.

Družba TRUSTe je odgovorna izključno za prakse varovanja zasebnosti, ki se nanašajo nanjo, kot je izrecno opisano v pravilniku o zasebnosti za skupino podjetji TrustArc in ni odgovorna za prakse varovanja zasebnosti katerega koli drugega podjetja.