Mastercard International, Inc.

TRUSTe seal
Această companie este în prezent un participant la Programul Recunoașterea confidențialității APEC privind certificarea persoanelor împuternicite de operator (PRP) al TRUSTe.

Prezenta siglă TRUSTe se aplică politicilor de confidențialitate reglementate de declarația de confidențialitate care poartă sigla TRUSTe. Compania este responsabilă pentru controalele interne și eficiența programelor de confidențialitate, precum și pentru politicile, informațiile de furnizat, procesele și procedurile descrise în declarația sa de confidențialitate. TRUSTe s-a bazat pe acuratețea informațiilor și a dovezilor furnizate de companie atunci când a stabilit că aceasta respectă standardele TRUSTe care corespund siglei aplicate.

Ce înseamnă sigla Procesor APEC:

Companiile care afișează sigla Procesor APEC au demonstrat că activitățile lor în calitate de Procesor de date cu caracter personal respectă Recunoașterea confidențialității APEC pentru Cerințele programului pentru procesoare.

TRUSTe monitorizează conformitatea permanentă prin recertificările anuale și reclamațiile primite prin intermediul mecanismului de Feedback privind confidențialitatea.

Toate companiile care afișează acest sigiliu sunt responsabile unice pentru practicile proprii de confidențialitate și pentru notificarea promptă a TRUSTe privind orice modificări care le-ar putea afecta statutul de certificare.

TRUSTe este responsabilă numai pentru practicile de confidențialitate care i se aplică, după cum sunt descrise în mod expres în Politica de confidențialitate pentru grupul de companii TrustArc, și nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate ale oricărei alte companii.