Xiaomi H.K. Limited

TRUSTe seal
Šiuo metu ši bendrovė dalyvauja TRUSTe programoje Įmonių privatumo ir duomenų valdymo praktikos sertifikavimas.

„TRUSTe“ privatumo apsaugos ženklas taikomas privatumo taisyklių praktinei veiklai, kurią reglamentuoja privatumo pranešimas, turintis šios įmonės privatumo apsaugos ženklą. Bendrovė yra atsakinga už savo privatumo programų, politikos, duomenų atskleidimo, procesų ir privatumo pranešime išdėstytų procedūrų vidaus kontrolę ir veiksmingumą. „TRUSTe“ rėmėsi gautos iš bendrovės informacijos ir įrodymų tikslumu, nustatydama, kad bendrovė atitinka „TRUSTe“ standartus, kurių atitikmuo yra privatumo apsaugos ženklas.

Ką reiškia „TRUSTe Sertifikuotas Privatumas“ antspaudas:

TRUSTe sertifikuotą privatumo sertifikavimo antspaudą turinčios įmonės parodo, kad jų privatumo politika ir praktika atitinka TRUSTe įmonių privatumo ir duomenų valdymo praktikos vertinimo kriterijus.

TRUSTe stebi nuolatinę atitiktį, pakartotinai išduodama kasmetinius patvirtinimus ir atsižvelgdama į skundus, gautus per Privatumo atsiliepimų mechanizmą.

Visos įmonės, turinčios šį sertifikavimo antspaudą, yra visiškai atsakingos už savo privatumo praktiką ir nedelsdamos privalo pranešti TRUSTe apie bet kokius pakeitimus, galinčius turėti įtakos jų sertifikavimo būsenai.

TRUSTe atsako tik už privatumo politiką, kuri aiškiai nurodyta „TrustArc“ įmonių grupės privatumo politikoje, ir nėra atsakinga už jokios kitos bendrovės privatumo praktiką.