vivo Mobile Communication Co., Ltd.

TRUSTe seal
Tato společnost se aktuálně účastní programu organizace TRUSTe Certifikace podnikání v oblasti ochrany osobních údajů a spravování údajů.

Pečeť TRUSTe se vztahuje na postupy ochrany osobních údajů, které se řídí sdělením k ochraně osobních údajů označeným pečetí TRUSTe. Společnost nese zodpovědnost za vlastní interní kontrolní mechanismy, za účinnost svých programů ochrany osobních údajů, za směrnice, zveřejňování, procesy a postupy popsané v příslušném sdělení k ochraně osobních údajů. TRUSTe se při rozhodování o tom, zda daná společnost splňuje standardy TRUSTe odpovídající zobrazené pečeti, spoléhá na přesnost informací a důkazů poskytnutých společností.

Co znamená TRUSTe pečeť certifikované ochrany osobních údajů?

Společnosti, které se vykazují pečetí organizace TRUSTe Osvědčení ochrany osobních údajů (Certified Privacy), prokázaly, že jejich zásady a postupy ochrany osobních údajů splňují hodnoticí kritéria organizace TRUSTe pro podnikové postupy ochrany a řízení osobních údajů (Enterprise Privacy & Data Governance Practices Assessment Criteria).

Organizace TRUSTe průběžně sleduje dodržování předpisů formou každoroční opakované recertifikace a shromažďuje stížnosti prostřednictvím technologie zpětné vazby Privacy Feedback.

Každá společnost, která se touto pečetí vykazuje, sama odpovídá za své postupy v oblasti ochrany osobních údajů a je povinna organizaci TRUSTe neprodleně upozornit na případné změny, které mohou mít vliv na udělené osvědčení.

Organizace TRUSTe odpovídá pouze za postupy ochrany osobních údajů, které se jí týkají, jak výslovně uvádějí zásady ochrany osobních údajů skupiny společností TrustArc, přičemž neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů žádné jiné společnosti.