DoubleVerify Inc.

TRUSTe seal
Тази компания в момента е участник в програмата Сертифициране за Система за трансгранични правила за защита на личните данни (CBPR) на APEC на TRUSTe.

Този печат TRUSTe се използва при практики за поверителност, регулирани от съобщението за поверителност, изобразено на печата TRUSTe. Компанията отговаря за вътрешния си контрол и ефективността на програмите си за защита на личните данни, и политиките, оповестяванията, процесите и процедурите, описани в заявлението ѝ за поверителност. TRUSTe се позовава на точността на информацията и данните, предоставени от компанията при вземането на решение, че компанията отговаря на стандартите на TRUSTe, които съответстват на изобразеното на печата.

Какво означава Печат за поверителност на данните TRUSTe APEC:

Компании, които показват Печата за защита на личните данни на TRUSTe APEC, демонстрират, че техните програми за защита на личните данни, правила и практики за защита на личните данни отговарят на изискванията на програмата на Системата за трансгранични правила за поверителност на APEC.

TRUSTe наблюдава текущото спазване чрез ежегодни повторни сертифицирания и оплаквания, получени чрез механизма за обратна връзка за личните данни.

Всички компании, които показват този печат, носят цялата отговорност за собствените си практики за защита на личните данни и за своевременното уведомяване на TRUSTe за всякакви промени, които биха могли да повлияят на техния сертификационен статус.

TRUSTe носи отговорност само за практиките за защита на личните данни, които са приложими към нея, както е изрично описано в правилата за защита на личните данни на групата компании TrustArc, и не носи отговорност за практиките за защита на личните данни на която и да е друга компания.