Xiaomi H.K. Limited

TRUSTe seal
Dette firma deltager på nuværende tidspunkt i TRUSTe's progrma Certificering af virksomheders beskyttelse af personlige oplysninger og datastyringspraksis.

Dette TRUSTe-segl vedrører databeskyttelsesprocesser underlagt den privatlivserklæring, der viser TRUSTe-seglet. Virksomheden er ansvarlig for interne kontrolfunktioner og for effektiviteten af databeskyttelsesforanstaltninger samt for politikker, meddelelser, processer og funktioner, der er beskrevet i virksomhedens erklæring om databeskyttelse. I afgørelsen om virksomhedens overholdelse af TRUSTe's standarder i overensstemmelse med det viste segl har TRUSTe henholdt sig til, at oplysninger og beviser fremlagt af virksomheden er nøjagtige.

Hvad TRUSTe-mærke for certificeret beskyttelse af personlige oplysninger betyder:

Virksomheder, der viser TRUSTe's fortrolighedssegl har dokumenteret, at deres fortrolighedspolitikker og praksis overholder TRUSTe's kriterier for styringspraksisser vedr. virksomheders fortrolige oplysninger og data.

TRUSTe overvåger løbende overholdelse igennem årlige recertifikationer og klager modtaget via mekanismen Privacy Feedback.

Alle virksomheder, der viser denne segl, er eneansvarlige for deres eget privatlivspraksis og for øjeblikkeligt at underrette TRUSTe om eventuelle ændringer, der kan påvirke deres certificeringsstatus.

TRUSTe er kun ansvarlig for de fortrolighedsregler, der gælder for den, og som udtrykkeligt er beskrevet i fortrolighedspolitikken for TrustArc-koncernen, og er ikke ansvarlig for nogen anden virksomheds fortrolighedspraksis.