Electronic Arts

TRUSTe seal
Dette firma deltager på nuværende tidspunkt i TRUSTe's progrma Verifikation vedr. Privacy Shield.

Dette TRUSTe-segl vedrører databeskyttelsesprocesser underlagt den privatlivserklæring, der viser TRUSTe-seglet. Virksomheden er ansvarlig for interne kontrolfunktioner og for effektiviteten af databeskyttelsesforanstaltninger samt for politikker, meddelelser, processer og funktioner, der er beskrevet i virksomhedens erklæring om databeskyttelse. I afgørelsen om virksomhedens overholdelse af TRUSTe's standarder i overensstemmelse med det viste segl har TRUSTe henholdt sig til, at oplysninger og beviser fremlagt af virksomheden er nøjagtige.

Hvad TRUSTe-mærke for verificeret beskyttelse af personlige oplysninger betyder:

Virksomheder, der viser TRUSTe's fortrolighedssegl, har dokumenteret, at deres fortrolighedsprogrammer, politikker og praksis opfylder kravene i EU-U.S. Privacy Shield og/eller Swiss-U.S. Privacy Shield. Disse selskaber har selvcertificeret deres deltagelse i Privacy Shield med det amerikanske handelsministerium på https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. TRUSTe verificerer Privacy Shield-overholdelse i overensstemmelse med kravene i Privacy Shield Supplementary Principle om verificering.

TRUSTe overvåger løbende overholdelse igennem årlige recertifikationer og klager modtaget via mekanismen Privacy Feedback.

Alle virksomheder, der viser dette mærke, er udelukkende ansvarlige for deres egen praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger og for straks at underrette TRUSTe om eventuelle ændringer, der kan påvirke deres verifikationsstatus.

TRUSTe er kun ansvarlig for de fortrolighedsregler, der gælder for den, og som udtrykkeligt er beskrevet i fortrolighedspolitikken for TrustArc-koncernen, og er ikke ansvarlig for nogen anden virksomheds fortrolighedspraksis.