SurveyMonkey Inc.

Denne bedriften er for øyeblikket deltaker i TRUSTes program for personvernsertifisering.
TRUSTe har verifisert denne bedriftens personvernpraksis mot TRUSTes personvernstandarder med en kombinasjon av tekniske og manuelle metoder og bedriftens egne attester.

Denne sertifiseringen gjelder for

  • Denne sertifiseringen gjelder for den personvernpraksisen som styres av personvernerklæringen på denne digitale eiendelen. Selskapet er ansvarlig for de interne kontrollene og effektiviteten av sine personvernerklæringer, varslinger, prosesser og prosedyrer. TRUSTe har stolt på nøyaktigheten til den informasjonen selskapet har gitt, i tillegg til annet bevismateriale, for å fastslå at selskapet oppfyller TRUSTes sertifiseringsstandarder
  • Sertifiseringsevaluering av selskapets retningslinjer for nettbasert databehandling, varslinger, prosesser og praksis, basert på et utvalg av selskapets digitale eiendeler, som kan omfatte nettsteder, mobilapper og tjenesteplattformer, og er beskrevet i sertifiseringsomfanget til TRUSTe som er tilgjengelig i den sertifiserte personvernerklæringen.

Lukk Mer informasjon

Personvernpraksis og -standarder

  • Ved å vise TRUSTe-seglet angir selskapet følgende:
  • Varselet skisserer selskapets personvernerklæringer, herunder den typen informasjon som blir samlet inn om eller fra deg, hvordan informasjonen blir brukt, hvilke typer tredjeparter som kan samle inn informasjon fra deg eller hvem informasjonen blir delt med, hvordan innstillinger for hvordan informasjonen din blir brukt og delt blir anvendt og hvordan du kan be om tilgang til, eller sletting av, informasjonen.

  • Begrenser den innsamlede informasjonen og begrenser bruk til det som er angitt i personvernmerknaden.

  • Gir en prosess for å trekke tilbake dette samtykket. Samtykke fra deg blir innhentet før den innsamlede informasjonen blir brukt, på en måte som ikke er angitt i personvernmerknaden, og før den blir delt med tredjeparter som ikke opererer på selskapets vegne.

  • Gir en måte for å be om tilgang til informasjonen din, slik at du kan gå gjennom den, rette feil eller oppdatere den. Du kan også be om at informasjonen blir slettet eller ikke brukt mer.

  • Prosesser foreligger for å være i overensstemmelse med personvernerklæringer, varslinger og TRUSTes sertifiseringsstandarder, inkludert å ta rimelige forholdsregler for å beskytte den innsamlede informasjonen, påse at den er tidsriktig, relevant og nøyaktig og oppbevare den for å levere tjenester eller oppfylle juridiske krav

  • Prosesser foreligger for å adressere bekymringer og spørsmål om selskapets personvernpraksis, inkludert bruken av TRUSTe som en alternativ mekanisme for løsning av tvister. Selskaper har en igangværende forpliktelse til å overholde disse sertifiseringsstandardene

Lukk Mer informasjon