DoubleVerify Inc.

TRUSTe seal
Šis uzņēmums piedalās TRUSTe APEC privātuma atzīšanas noteikumi datu apstrādātājiem (PRP sertifikācija) programmā.

Šis TRUSTe zīmogs attiecas uz privātuma praksi, ko regulē privātuma paziņojums, kuram pievienots TRUSTe zīmogs. Uzņēmums ir atbildīgs par savu iekšējo kontroli un tā privātuma programmu efektivitāti, kā arī par tā privātuma paziņojumā aprakstīto politiku, paziņojumiem, procesiem un procedūrām. TRUSTe paļaujas uz uzņēmuma sniegtās informācijas un liecību precizitāti, pieņemot lēmumu par uzņēmuma atbilstību TRUSTe standartiem saskaņā ar zīmogā norādīto.

Ko APEC apstrādātaja zīmogu nozīmē:

Uzņēmumi, kuri uzrāda APEC apstrādātaja zīmogu, ir pierādījuši savu darbību kā personas informācijas apstrādātāji, kas atbilst APEC privātuma atzīšanas noteikumu apstrādātāju programmas prasībām.

Turpmāko atbilstību standartiem TRUSTe uzrauga, katru gadu veicot atkārtotu sertifikāciju ar saņemto sūdzību palīdzību.

Uzņēmumi, kam piešķirts šis zīmogs, ir atbildīgi tikai par savu privātuma praksi un TRUSTe informēšanu par izmaiņām, kas varētu ietekmēt sertifikācijas statusu.

Uz TRUSTe attiecas tikai uzņēmumam atbilstīgās privātuma vadlīnijas, kuras ir aprakstītas TrustArc uzņēmumu grupas privātuma politikā, un TRUSTe neatbild ne par viena cita uzņēmuma privātuma praksi.