Electronic Arts

TRUSTe seal
Dette selskapet deltar nå i TRUSTes program, Verifisering av Privacy Shield.

Dette TRUSTe-merket gjelder personvernpraksisen regulert av personvernerklæringen som viser TRUSTe-merket. Selskapet er ansvarlig for interne kontroller og effektiviteten av innholdet beskrevet i personvernerklæringen, slik som: personvernprogrammer, retningslinjer, opplysninger, prosesser og prosedyrer. TRUSTe har stolt på nøyaktigheten av de opplysninger og bevis som selskapet har oppgitt for å kunne avgjøre at selskapet oppfyller de TRUSTe-standarder som er representert gjennom merkingen.

Hva TRUSTe-segl for verifisert personvern betyr:

Selskaper som viser TRUSTes stempel Personvern Verifisert har demonstrert at deres personvernprogrammer, erklæringer og praksiser tilfredsstiller programkriteriene til EU-U.S Privacy Shield og/eller Swiss-U.S Privacy Shield. Disse selskapene har egenmeldt sin deltakelse i Privacy Shield hos US Department of Commerce her: https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe verifiserer etterlevelse av Privacy Shield i samsvar med kravene i Privacy Shield Supplemental Principle on Verification.

TRUSTe overser pågående overenstemmelse gjennom årlige re-sertifiseringer og klager mottatt gjennom mekanismen i personvern-feedback.

Alle selskaper som viser frem dette seglet, er kun ansvarlig for sine egne personvernpraksiser og for å varsle TRUSTe om eventuelle endringer som kan påvirke deres verifiseringsstatus.

TRUSTe er kun ansvarlig for personvernpraksis som gjelder for TRUSTe selv, som eksplisitt beskrevet i personvernreglene for selskapene i gruppen TRustArc, og er ikke ansvarlig for personvernpraksis hos noe annet selskap.