Electronic Arts

TRUSTe seal
Tato společnost se aktuálně účastní programu organizace TRUSTe Ověření podle štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield Verification).

Pečeť TRUSTe se vztahuje na postupy ochrany osobních údajů, které se řídí sdělením k ochraně osobních údajů označeným pečetí TRUSTe. Společnost nese zodpovědnost za vlastní interní kontrolní mechanismy, za účinnost svých programů ochrany osobních údajů, za směrnice, zveřejňování, procesy a postupy popsané v příslušném sdělení k ochraně osobních údajů. TRUSTe se při rozhodování o tom, zda daná společnost splňuje standardy TRUSTe odpovídající zobrazené pečeti, spoléhá na přesnost informací a důkazů poskytnutých společností.

Co znamená TRUSTe pečeť ověřené ochrany osobních údajů?

Společnosti, které se vykazují pečetí Ověřené ochrany osobních údajů (Privacy Verified) organizace TRUSTe, prokázaly, že jejich programy, zásady a postupy ochrany osobních údajů splňují požadavky štítu EU–USA na ochranu soukromí nebo štítu Švýcarsko–USA na ochranu soukromí. Tyto společnosti provedly vlastní certifikaci své účasti ve štítu na ochranu soukromí u Ministerstva obchodu USA na stránce https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Organizace TRUSTe ověřuje soulad s požadavky štítu na ochranu soukromí podle požadavků Doplňkového principu ověřování pro štít na ochranu soukromí (Privacy Shield Supplemental Principle on Verification).

Organizace TRUSTe průběžně sleduje dodržování předpisů formou každoroční opakované recertifikace a shromažďuje stížnosti prostřednictvím technologie zpětné vazby Privacy Feedback.

Všechny společnosti, které tuto pečeť zobrazují, jsou výlučně zodpovědné za své vlastní postupy ochrany osobních údajů a za okamžité oznámení TRUSTe o všech změnách, které by mohly ovlivnit stav jejich ověřování.

Organizace TRUSTe odpovídá pouze za postupy ochrany osobních údajů, které se jí týkají, jak výslovně uvádějí zásady ochrany osobních údajů skupiny společností TrustArc, přičemž neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů žádné jiné společnosti.