Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

TRUSTe seal
Deze onderneming neemt momenteel deel aan het Certificering organisatiepraktijken aangaande privacy en gegevensbeheer programma van TRUSTe.

TRUSTe has certified Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ("OPPO") complies with TRUSTe’s Enterprise Certification Standards. OPPO has demonstrated that the data privacy and governance practices governing the properties listed below meet TRUSTe’s Certification Standards. Web Properties: www.oppo.com/en, www.oppo.com/it, www.oppo.com/es, www.oppo.com/nl, and www.oppo.com/fr. Mobile Applications: Theme Store, Clone Phone, Photos, Music, Recorder, Radio, Video, Weather, Clock, Calculator, Files, Usage Tips, Smart Assistant, Contacts, OPPO Share, Settings, Compass, Dialer, Messaging, System Applications, Phone Manager, OPPO ID, Face Recognition, Fingerprints Unlock, and Camera.

Wat betekent het Zegel TRUSTe gecertificeerde privacy:

Ondernemingen die het Certified Privacy-zegel weergeven, hebben aangetoond dat hun privacybeleid en -praktijken voldoen aan de TRUSTe Enterprise Privacy & Data Governance Practices Assessment Criteria (beoordelingscriteria privacy- en databeschermingsbeleid voor ondernemingen).

TRUSTe controleert continu de conformiteit door middel van jaarlijkse hercertificeringen en klachten ontvangen via het Privacy Feedback-mechanisme.

Alle ondernemingen die dit zegel weergeven, zijn uitsluitend zelf aansprakelijk voor hun eigen privacybeleid en het terstond informeren van TRUSTe over eventuele veranderingen die van invloed kunnen zijn op hun certificeringsstatus.

TRUSTe is alleen verantwoordelijk voor het privacybeleid dat op TRUSTe zelf van toepassing is, zoals expliciet beschreven in het privacybeleid voor de TrustArc-groep van ondernemingen en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige andere onderneming.