DoubleVerify Inc.

TRUSTe seal
Tämä yritys on tällä hetkellä mukana TRUSTe:n APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) -todistus -ohjelmassa.

Tätä TRUSTe-sinettiä sovelletaan tietosuojakäytäntöihin, joita hallinnoivat tietosuojailmoitukset, joihin liittyy TRUSTe-sinetti. Yhtiö on vastuussa sisäisestä valvonnastaan ja tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen tietosuojaohjelmistojensa, käytäntöjensä, julkaisujensa, prosessiensa ja menettelyjensä valvonnasta. TRUSTs on luottanut yrityksen antamien tietojen ja näyttöjen oikeellisuuteen sen suhteen, että yhtiö täyttää TRUSTe-standardit, jotka vastaavat sinetin käyttämisen vaatimuksia.

Mitä TRUSTe APEC Privacy -tietosuojamerkintä tarkoittaa:

Yritykset, jotka käyttävät TRUSTe APEC Privacy Shield -sinettiä ovat osoittaneet, että heidän tietosuojaohjelmansa ja -käytännöt täyttävät APEC Cross Border Privacy Rules -ohjelmavaatimukset.

TRUSTe valvoo jatkuvasti vaatimusten noudattamista vuosittaisilla uudelleenkatselmoinneilla ja Tietosuojapalaute -mekanismin kautta lähetetyillä valituksilla.

Yritykset, jotka käyttävät tätä sinettiä, ovat yksin vastuussa omista tietosuojakäytännöistään, ja niiden on ilmoitettava välittömästi TRUSTe:lle mahdollisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa niiden sertifioinnin tilaan.

TRUSTe on vastuussa vain siihen sovellettavista tietosuojakäytännöistä, kuten on tarkasti kuvattu TrustArc-konsernin tietosuojakäytännössä, eikä se ole vastuussa muiden yritysten tietosuojakäytännöistä.