ModusLink Corporation

TRUSTe seal
Niniejsza firma jest obecnie uczestnikiem programu TRUSTe Weryfikacja w ramach programu Tarcza prywatności (Privacy Shield).

Ta pieczęć TRUSTe odnosi się do praktyk związanych z ochroną prywatności regulowanych w informacji o ochronie prywatności zawierającej pieczęć TRUSTe. Firma jest odpowiedzialna za kontrolę wewnętrzną i skuteczność swoich programów ochrony prywatności oraz prowadzoną politykę, ujawnienia, procesy i procedury opisane w informacji o polityce prywatności. Przy ustalaniu, czy firma spełnia standardy TRUSTe odpowiadające wyświetlanej pieczęci, TRUSTe zawierzyła dokładności informacji i dowodów dostarczonych przez firmę.

Co oznacza Poświadczony certyfikat prywatności TRUSTe:

Firmy, które prezentują pieczęć TRUSTe Privacy Verified wykazały, że ich programy, zasady i praktyki w zakresie ochrony prywatności spełniają wymagania programu EU-U.S. Privacy Shield lub Swiss-U.S. Privacy Shield. Firmy te same potwierdziły swój udział w programie Privacy Shield w Departamencie Handlu USA pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe weryfikuje zgodność z programem Privacy Shield w sposób spójny z wymaganiami Uzupełniającej zasady Privacy Shield w zakresie weryfikacji.

TRUSTe monitoruje na bieżąco zgodność poprzez coroczne recertyfikacje oraz zażalenia otrzymywane za pośrednictwem mechanizmu „Privacy Feedback”.

Wszystkie firmy legitymujące się tym certyfikatem są odpowiedzialne za swoje własne praktyki w dziedzinie prywatności oraz są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienie firmy TRUSTe o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na status weryfikacji ich certyfikatu.

TRUSTe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za praktyki w zakresie ochrony prywatności, które zostały wyraźnie opisane w polityce ochrony prywatności grupy firm TrustArc i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności żadnej innej firmy.