MasterCard

TRUSTe seal
Táto spoločnosť je v súčasnosti účastníkom programu TRUSTe Certifikát APEC na pravidlá cezhraničnej ochrany osobných údajov (CBPRs).

Táto pečať TRUSTe sa vzťahuje na postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa riadia oznámením o ochrane osobných údajov s vyobrazením pečate TRUSTe. Spoločnosť je zodpovedná za svoje vnútorné kontroly a efektívnosť svojich programov ochrany osobných údajov a so zásadami, zverejneniami, procesmi a postupmi popísanými v jej oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť TRUSTe sa spolieha na presnosť informácií a dôkazy poskytnuté spoločnosťou pri určovaní, či spoločnosť spĺňa normy TRUSTe, ktoré zodpovedajú vyobrazenej pečati.

Čo znamená TRUSTe APEC pečať o ochrane osobných údajov:

Spoločnosti, ktoré zobrazujú pečať TRUSTe APEC o ochrane osobných údajov, preukázali, že ich programy, zásady a postupy ochrany osobných údajov spĺňajú požiadavky programu APEC na pravidlá cezhraničnej ochrany osobných údajov.

TRUSTe sleduje priebežný súlad prostredníctvom každoročných recertifikácií a sťažností prijatých prostredníctvom mechanizmu spätnej väzby o ochrane osobných údajov.

Všetky spoločnosti, ktoré túto pečať zobrazujú, sú výhradne zodpovedné za svoje vlastné postupy ochrany osobných údajov a za okamžité informovanie spoločnosti TRUSTe o všetkých zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť ich status certifikácie.

TRUSTe je zodpovedná iba za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú, ako je výslovne uvedené v zásadách ochrany osobných údajov skupiny spoločností TrustArc a nezodpovedá za praktiky ochrany súkromia žiadnej inej spoločnosti.