Xiaomi H.K. Limited

TRUSTe seal
Ova tvrtka trenutačno sudjeluje u programu TRUSTe's Potvrda o Privatnosti u poduzeću i Praksama upravljanja podacima.

Ovaj žig tvrtke TRUSTe odnosi se na praktičnu primjenu zaštite privatnosti, na koju se odnosi obavijest o privatnosti s prikazom žiga tvrtke TRUSTe. Dotična kompanija odgovorna je za svoje unutarnje kontrole i učinkovitost svojih programa i politike zaštite privatnosti, transparentnosti, procesa i postupaka opisanih u obavijesti o privatnosti. Prilikom donošenja odluke da dotična kompanija ispunjava TRUSTe standarde koji su sukladni prikazanom žigu, tvrtka TRUSTe pouzdala se u točnost informacija i dokaza koje je predočila ta kompanija.

Što Pečat TRUSTe Certificirana zaštita privatnosti znači:

Tvrtke koje prikazuju pečat Certified Privacy TRUSTe pokazale su da njihova pravila i praksa zaštite privatnosti udovoljavaju kriterijima za procjenu praksi upravljanja zaštitom privatnosti i podataka poduzeća TRUSTe.

TRUSTe prati kontinuiranu usklađenost putem godišnjih recertificiranja i pritužbi primljenih putem mehanizma Povratnih informacija o privatnosti.

Sve tvrtke koje prikazuju ovaj pečat su isključivo su odgovorne za vlastitu praksu privatnosti i za promptno obavještavanje TRUSTe o svim promjenama koje bi mogle utjecati na njihov status certifikacije.

TRUSTe je odgovoran samo za pravila o privatnosti koja se primjenjuju na njega kako je izričito opisano u pravilima o privatnosti za TrustArc grupu tvrtki i nije odgovoran za praksu privatnosti bilo koje druge tvrtke.