Electronic Arts

TRUSTe seal
Dette selskapet deltar nå i TRUSTes program, APEC sertifisering for personvernregler for overføring over grenser.

Dette TRUSTe-merket gjelder personvernpraksisen regulert av personvernerklæringen som viser TRUSTe-merket. Selskapet er ansvarlig for interne kontroller og effektiviteten av innholdet beskrevet i personvernerklæringen, slik som: personvernprogrammer, retningslinjer, opplysninger, prosesser og prosedyrer. TRUSTe har stolt på nøyaktigheten av de opplysninger og bevis som selskapet har oppgitt for å kunne avgjøre at selskapet oppfyller de TRUSTe-standarder som er representert gjennom merkingen.

Hva TRUSTe-segl for APEC-personvern betyr:

Selskaper som viser TRUSTes APEC personvernsstempel har demonstrert at deres personvernprogrammer, erklæringer og praksiser tilfredsstiller programkriteriene for APEC Cross Border Privacy Rules.

TRUSTe overser pågående overenstemmelse gjennom årlige re-sertifiseringer og klager mottatt gjennom mekanismen i personvern-feedback.

Alle selskap som viser dette stempelet er eneansvarlige for sine egne personvernpraksiser og for å øyeblikkelig varsle TRUSTe om endringer som kan endre deres sertifiseringsrett.

TRUSTe er kun ansvarlig for personvernpraksis som gjelder for TRUSTe selv, som eksplisitt beskrevet i personvernreglene for selskapene i gruppen TRustArc, og er ikke ansvarlig for personvernpraksis hos noe annet selskap.