DoubleVerify Inc.

TRUSTe seal
Tämä yritys on tällä hetkellä mukana TRUSTe:n Privacy Shield -vahvistus -ohjelmassa.

Tätä TRUSTe-sinettiä sovelletaan tietosuojakäytäntöihin, joita hallinnoivat tietosuojailmoitukset, joihin liittyy TRUSTe-sinetti. Yhtiö on vastuussa sisäisestä valvonnastaan ja tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen tietosuojaohjelmistojensa, käytäntöjensä, julkaisujensa, prosessiensa ja menettelyjensä valvonnasta. TRUSTs on luottanut yrityksen antamien tietojen ja näyttöjen oikeellisuuteen sen suhteen, että yhtiö täyttää TRUSTe-standardit, jotka vastaavat sinetin käyttämisen vaatimuksia.

Mitä TRUSTe Privacy Verified -tietosuojamerkintä tarkoittaa:

Yritykset, jotka käyttävät TRUSTe tietosuoja vahvistettu-todistusta, ovat osoittaneet, että niiden tietosuojaohjelmat ja -käytännöt täyttävät EU-U.S ja/tai Sveitsi-U.S. Privacy Shield -tietosuojavaatimukset. Nämä yritykset ovat itse sertifioineet osallistumisensa Privacy Shield -ohjelmaan Yhdysvaltain kauppaministeriössä osoitteessa https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. TRUSTe tarkistaa Privacy Shield -vaatimusten noudattamisen Privacy Shieldin täydentävän vertailuperiaatteen vaatimusten mukaisesti.

TRUSTe valvoo jatkuvasti vaatimusten noudattamista vuosittaisilla uudelleenkatselmoinneilla ja Tietosuojapalaute -mekanismin kautta lähetetyillä valituksilla.

Kaikki tätä merkintää käyttävät yritykset ovat itse vastuussa omista tietosuojakäytännöistään ja siitä, että he ilmoittavat TRUSTe:lle viipymättä mahdollisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa heidän saamansa sertifioinnin tilaan.

TRUSTe on vastuussa vain siihen sovellettavista tietosuojakäytännöistä, kuten on tarkasti kuvattu TrustArc-konsernin tietosuojakäytännössä, eikä se ole vastuussa muiden yritysten tietosuojakäytännöistä.