MasterCard

TRUSTe seal
Dette selskapet deltar nå i TRUSTes program, APEC sertifisering for databehandlere av personvernopplysninger.

Dette TRUSTe-merket gjelder personvernpraksisen regulert av personvernerklæringen som viser TRUSTe-merket. Selskapet er ansvarlig for interne kontroller og effektiviteten av innholdet beskrevet i personvernerklæringen, slik som: personvernprogrammer, retningslinjer, opplysninger, prosesser og prosedyrer. TRUSTe har stolt på nøyaktigheten av de opplysninger og bevis som selskapet har oppgitt for å kunne avgjøre at selskapet oppfyller de TRUSTe-standarder som er representert gjennom merkingen.

Hva APEC-behandlerseglet betyr:

Bedrifter som viser frem APEC-behandlerseglet, har demonstrert at arbeidet de utfører som personopplysningsbehandler oppfyller kravene i APEC-programmet Personvernanerkjennelse for behandlere.

TRUSTe overser pågående overenstemmelse gjennom årlige re-sertifiseringer og klager mottatt gjennom mekanismen i personvern-feedback.

Alle selskap som viser dette stempelet er eneansvarlige for sine egne personvernpraksiser og for å øyeblikkelig varsle TRUSTe om endringer som kan endre deres sertifiseringsrett.

TRUSTe er kun ansvarlig for personvernpraksis som gjelder for TRUSTe selv, som eksplisitt beskrevet i personvernreglene for selskapene i gruppen TRustArc, og er ikke ansvarlig for personvernpraksis hos noe annet selskap.