SurveyMonkey Inc.

Tämä yritys osallistuu tällä hetkellä TRUSTe-tietosuojasertifiointiohjelmaan.
TRUSTe on tarkistanut yrityksen tietosuojakäytännöt TRUSTen tietosuojakäytäntöstandardien mukaan käyttämällä teknisiä ja manuaalisia menetelmiä sekä yrityksen omaa todistusta.

Tämän sertifioinnin kohteet

  • Tämä sertifiointi koskee niitä tietosuojakäytäntöjä, joita säännellään tästä digitaalisesta omaisuudesta saatavilla olevalla tietosuojalausekkeella. Yritys vastaa tietoturvakäytäntöjensä, -ilmoitustensa, -prosessiensa ja -menettelyjensä sisäisestä valvonnasta ja tehokkuudesta. Tehty päätös, että yhtiö täyttää TRUSTen sertifiointistandardit, pohjaa TRUSTen luottamukseen yhtiön toimittamien tietojen oikeellisuudesta sekä muihin todisteisiin.
  • Yrityksen online-tiedonhallintakäytäntöjen, -ilmoitusten, -prosessien ja -menettelyjen sertifiointiarviointi. Perustuu otokseen yhtiön digitaalisesta omaisuudesta, joihin voivat kuulua TRUSTeen sertifioinnin soveltamisalassa kuvaillut ja sertifioituun tietosuojalausekkeeseen linkitetyt sivustot, mobiilisovellukset ja palveluympäristöt.

Sulje Lue lisää

Tietosuojakäytännöt ja -standardit

  • Asettamalla TRUSTEen sinetin näkyville, yritys osoittaa seuraavaa.
  • Ilmoituksessa kuvataan pääpiirteittäin yrityksen tietosuojakäytännöt, joihin kuuluvat tiedot siitä, millaisia tietoja sinulta tai sinusta kerätään; miten tietoja käytetään; millaiset kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja sinulta tai kenen kanssa tietosi jaetaan; kuinka voit kertoa, miten tietojasi saa käyttää ja jakaa; ja kuinka tietoja voidaan pyytää nähtäväksi tai poistettavaksi.

  • Rajoittaa sitä, mitä tietoja voidaan kerätä sekä rajoittaa käytön tietosuojailmoituksen mukaiseksi.

  • Mahdollistaa suostumuksen perumisen. Suostumustasi kysytään, ennen kuin kerättyjä tietoja käytetään tavalla, jota ei ole määritelty tietosuojailmoituksessa, ja ennen kuin niitä jaetaan kolmansille osapuolille, jotka eivät toimi yrityksen nimissä.

  • Tarjoaa mahdollisuuden pyytää pääsyä tietoihin niiden tarkistamista, virheiden korjaamista tai päivittämistä varten. Voit myös pyytää, että tietosi poistetaan tai että niitä ei enää käytetä.

  • Käytössä on prosesseja, joilla varmistetaan tietosuojakäytäntöjen ja -ilmoituksen sekä TRUSTen sertifiointistandardien noudattaminen. Niihin kuuluvat kohtuulliset toimenpiteet, joilla suojataan kerättyjä tietoja, varmistetaan tietojen ajankohtaisuus, asiaankuuluvuus ja täsmällisyys sekä säilytetään tietoja tarpeen vaatimalla tavalla palvelujen tarjoamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi.

  • Käytössä on prosesseja, joiden avulla voidaan vastata yrityksen tietosuojakäytäntöihin liittyviin huolenaiheisiin ja kysymyksiin, ja niihin sisältyy myös TRUSTen käyttö vaihtoehtoisena riitojensovittelutahona. Yritykset ovat sitoutuneet pysyvästi noudattamaan näitä sertifiointistandardeja.

Sulje Lue lisää