TRACOM Group

TRUSTe seal
Тази компания в момента е участник в програмата Проверка на Щита за личните данни на TRUSTe.

Този печат TRUSTe се използва при практики за поверителност, регулирани от съобщението за поверителност, изобразено на печата TRUSTe. Компанията отговаря за вътрешния си контрол и ефективността на програмите си за защита на личните данни, и политиките, оповестяванията, процесите и процедурите, описани в заявлението ѝ за поверителност. TRUSTe се позовава на точността на информацията и данните, предоставени от компанията при вземането на решение, че компанията отговаря на стандартите на TRUSTe, които съответстват на изобразеното на печата.

Какво означава Печат за потвърдена поверителност на данните TRUSTe:

Компании, които показват печата за проверена защита на личните данни TRUSTe Privacy Verified, демонстрират, че техните програми за защита на личните данни, правила и практики отговарят на изисквания на Щита за личните данни EU-U.S. и/или Щита за личните данни Swiss-U.S. Тези компании са сертифицирали собственото си участие в Щита за личните данни с Департамента по търговия на САЩ на https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe проверява съответствието на Щита за личните данни в с изискванията на допълнителния принцип за проверка на Щита за личните данни.

TRUSTe наблюдава текущото спазване чрез ежегодни повторни сертифицирания и оплаквания, получени чрез механизма за обратна връзка за личните данни.

Всички фирми, използващи този печат, носят самостоятелна отговорност за своите практики за поверителност на данните и за навременно уведомяване на TRUSTe за промени, които могат да засегнат техния статус на потвърждение.

TRUSTe носи отговорност само за практиките за защита на личните данни, които са приложими към нея, както е изрично описано в правилата за защита на личните данни на групата компании TrustArc, и не носи отговорност за практиките за защита на личните данни на която и да е друга компания.