Monster Worldwide, Inc.

Ta firma uczestniczy w programie firmy TRUSTe dotyczącym bezpieczeństwa danych osobowych.
Firma TRUSTe zweryfikowała zgodność praktyk tej firmy ze standardami TRUSTe w zakresie ochrony danych osobowych przy użyciu szeregu technik i metod oraz samodzielnych poświadczeń dostarczonych przez weryfikowaną firmę.

Niniejsza certyfikacja ma zastosowanie do

  • Niniejsza certyfikacja ma zastosowanie do procedur ochrony prywatności podlegających oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnemu z niniejszego serwisu elektronicznego. Przedsiębiorstwo odpowiada za funkcjonowanie swoich wewnętrznych mechanizmów kontrolnych i skuteczność stosowanych przez siebie zasad ochrony prywatności, metod informowania, procesów i procedur. Określając, czy przedsiębiorstwo spełnia Standardy Certyfikacji TRUSTe, TRUSTe polega na informacjach przekazanych przez przedsiębiorstwo oraz na innym materiale dowodowym.
  • Ocena certyfikacyjna stosowanych przez przedsiębiorstwo zasad zarządzania danymi online, metod informowania, procesów i procedur, przeprowadzona na podstawie próbki serwisów elektronicznych przedsiębiorstwa, która może obejmować serwisy WWW, aplikacje mobilne i platformy usługowe opisane w definicji zakresu certyfikacji TRUSTe dostępnej w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zamknij Więcej informacjia

Procedury i standardy ochrony prywatności

  • Znak TRUSTe potwierdza, że eksponująca go firma spełnia następujące warunki.
  • Przedsiębiorstwo informuje o stosowanych przez siebie zasadach ochrony prywatności, w tym o typach informacji zbieranych od użytkowników lub typach zbieranych informacji o użytkownikach, o sposobach wykorzystania tych informacji, typach podmiotów trzecich, które mogą zbierać informacje od użytkowników lub o użytkownikach lub którym informacje o użytkownikach mogą być udostępniane, o sposobach wyboru preferencji co do wykorzystania i udostępniania swoich informacji oraz sposobów żądania dostępu do swoich informacji i usunięcia ich.

  • Zbieranie i wykorzystanie informacji ograniczone jest do zakresu wskazanego w oświadczeniu o ochronie prywatności.

  • Użytkownicy mają do dyspozycji procedurę wycofywania zgody. Zgoda użytkownika uzyskiwana jest przed wykorzystaniem informacji, których ona dotyczy, gdy zbieranie odbywa się w sposób inny niż wskazany w oświadczeniu o ochronie prywatności, oraz przed udostępnieniem informacji podmiotom trzecim, które nie działają w imieniu przedsiębiorstwa.

  • Przedsiębiorstwo umożliwia użytkownikom dostęp do ich informacji w celu ich przejrzenia, skorygowania i aktualizacji. Użytkownik może również zażądać usunięcia dotyczących go informacji lub zaprzestania wykorzystywania ich.

  • Wdrożone są procesy mające na celu zapewnienie zgodności z zasadami ochrony prywatności, informowanie użytkowników i przestrzeganie Standardów Certyfikacji TRUSTe, a w szczególności podejmowane są racjonalne środki w celu ochrony zbieranych informacji, zapewnienia aktualności informacji, ich istotności i bezbłędności, oraz przechowywania ich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług lub spełnienia wymogów prawnych.

  • Wdrożone są procesy reagowania na zastrzeżenia i pytania użytkowników dotyczące procedur ochrony prywatności stosowanych w przedsiębiorstwie, w tym procedura odwołania do TRUSTe jako alternatywnej drogi rozstrzygania sporów. Przedsiębiorstwo podejmuje długofalowe zobowiązanie do przestrzegania niniejszych Standardów Certyfikacji i stale angażuje się w ich przestrzeganie.

Zamknij Więcej informacjia