Xiaomi H.K. Limited

TRUSTe seal
Šis uzņēmums piedalās TRUSTe Uzņēmumu Privātuma un datu pārvaldības prakses sertifikācija programmā.

Šis TRUSTe zīmogs attiecas uz privātuma praksi, ko regulē privātuma paziņojums, kuram pievienots TRUSTe zīmogs. Uzņēmums ir atbildīgs par savu iekšējo kontroli un tā privātuma programmu efektivitāti, kā arī par tā privātuma paziņojumā aprakstīto politiku, paziņojumiem, procesiem un procedūrām. TRUSTe paļaujas uz uzņēmuma sniegtās informācijas un liecību precizitāti, pieņemot lēmumu par uzņēmuma atbilstību TRUSTe standartiem saskaņā ar zīmogā norādīto.

Ko TRUSTe Sertificētais privātuma zīmogs nozīmē:

Uzņēmumi, kam piešķirts TRUSTe privātuma apliecinājuma (TRUSTe Certified Privacy) zīmogs, ir pierādījuši, ka to privātuma politika un prakse atbilst TRUSTe uzņēmumu privātuma un datu pārvaldības programmas kritērijiem.

Turpmāko atbilstību standartiem TRUSTe uzrauga, katru gadu veicot atkārtotu sertifikāciju ar saņemto sūdzību palīdzību.

Uzņēmumi, kam piešķirts šis zīmogs, ir atbildīgi tikai par savu privātuma praksi un TRUSTe informēšanu par izmaiņām, kas varētu ietekmēt sertifikācijas statusu.

Uz TRUSTe attiecas tikai uzņēmumam atbilstīgās privātuma vadlīnijas, kuras ir aprakstītas TrustArc uzņēmumu grupas privātuma politikā, un TRUSTe neatbild ne par viena cita uzņēmuma privātuma praksi.