Monster Worldwide, Inc.

Ez a vállalat jelenleg részt vesz a TRUSTe adatvédelmi tanúsítási programjában.
A TRUSTe a saját adatvédelmi normái alapján ellenőrizte a vállalat adatvédelmi gyakorlatait technikai és manuális módszerek, valamint a vállalat önbevallásán alapuló információk segítségével.

Jelen tanúsítvány érvényességi köre

  • Ez a tanúsítvány a digitális tulajdonból elérhető adatvédelmi nyilatkozat által szabályozott adatvédelmi gyakorlatokra vonatkozik. A vállalat felel az adatvédelmi szabályzatok, közlemények, eljárások és folyamatok belső ellenőrzéséért és azok eredményességéért. A TRUSTe a Tanúsítási előírásokkal szembeni megfelelőség tekintetében megbízik a vállalat által szolgáltatott információk és egyéb bizonyítékok pontosságában.
  • A vállalat online adatkezelési szabályzataira, közleményeire, eljárásaira és gyakorlataira vonatkozó Tanúsítási értékelés a társaság honlapokból, mobil alkalmazásokból, valamint szolgáltatási platformokból álló digitális tulajdonjogaiból származó mintán alapszik, a TRUSTe tanúsítvány szabályozási körét ismertető tanúsított adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint.

Bezár Tudjon meg többet

Adatvédelmi gyakorlatok és előírások

  • A TRUSTe adatvédelmi pecsét megjelenítésével a vállalat a következőket demonstrálja.
  • A közlemény a vállalat adatvédelmi szabályzatait ismerteti, többek között az Önnel kapcsolatban gyűjtött vagy az Öntől származó információk típusait, azok felhasználási módjait, az Önnel kapcsolatban esetleg adatgyűjtést folytató harmadik felek egyes típusait, az Önre vonatkozó információk megosztásában érintett feleket, az Önt érintő információk felhasználása és megosztása során alkalmazott preferenciákat, valamint az Önnel kapcsolatos információkhoz történő hozzáférés igénylési módjait, továbbá az ilyen jellegű információk törlésére vonatkozó kezdeményezési módokat.

  • Az összegyűjtött információknak, valamint a hozzájuk kapcsolódó felhasználási módoknak az adatvédelmi közleményben meghatározott lehetőségekre történő korlátozása.

  • Olyan eljárás biztosítása, mely lehetővé teszi a hozzájárulás visszavonását. Az összegyűjtött információknak az adatvédelmi közleményben meghatározott módoktól eltérő felhasználása, valamint a vállalat alkalmazásában nem álló harmadik személyekkel történő megosztása az érintett fél előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.

  • Módot ad arra, hogy hozzáférést igényeljen az Önre vonatkozó információkhoz, amennyiben azok felülvizsgálata, az esetleges pontatlanságok kijavítása vagy azok frissítése válik szükségessé. Emellett az Önre vonatkozó információk törlését is kérheti, valamint megtilthatja azok további felhasználását.

  • Olyan eljárások alkalmazása, melyek célja az adatvédelmi szabályzatoknak és közleményeknek, valamint a TRUSTe Tanúsítási előírásainak való megfelelőség biztosítása, ideértve az összegyűjtött információk megóvásához, valamint azok időszerűségének, helytállóságának és pontosságának biztosításához, továbbá a szolgáltatásnyújtás vagy a jogi követelményeknek való megfelelés szempontjából fontos megőrzéséhez szükséges ésszerű intézkedések megtételét is.

  • Olyan eljárások alkalmazása, melyek célja a vállalat adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatos kérdések és problémák kezelése, a TRUSTe alternatív vitarendezési mechanizmusként történő használatát is ideértve. A vállalatok tartósan elkötelezték magukat, hogy betartják a Tanúsítási előírások által támasztott követelményeket.

Bezár Tudjon meg többet